MED FOKUS PÅ

FÖREBYGGANDE JURIDIK

Välkommen till Skaraborgs Jurist AB

crocus, flowers, spring-7079550.jpg


Vad innebär förebyggande juridik?

Steg 1
Att ta reda på vad som gäller enligt lag, vid en viss situation,
medan man befinner sig i ett förebyggande skede,
dvs. innan situationen eventuellt inträffar.

Steg 2
Att skriva rätt typ av handling, med rätt ord på rätt plats,
om utfallet enligt lag avviker från ens egna vilja.

 

 

 

Vad är målet?

Att undvika framtida tvister och oönskade konsekvenser.

crocus, flowers, white flowers-4077848.jpg

 

Vem berörs?

Familjejuridiken berör oss alla, genom livets olika skeden.
Utöver familjejuridiken finns det fler pusselbitar 
inom den förebyggande sfären.

Avtal, rent generellt, upprättas i syfte att undvika
framtida tvister och oönskade konsekvenser. 
Oavsett om det avser ett hyreskontrakt,
aktieägaravtal eller annat avtal.


Räcker det inte med lagboken?

I lagboken finns det mycket förutbestämt,
men det är sällan tillräckligt.  Just därför finns ett flexibelt utrymme för individuell reglering genom exempelvis
testamente, samboavtal, äktenskapsförord osv.
Ett exempel på företagssidan är aktieägaravtal. 

De olika dokumenten kan ses som olika verktyg,
som helt enkelt underlättar målgången. 

soccer, football, nature-5506110.jpg