MED FOKUS PÅ

FÖREBYGGANDE JURIDIK

Syftet med den förebyggande juridiken är att undvika tvister och osämjor.

Det första steget är att ta reda på
vad som gäller enligt lag,
vid olika händelser, innan de inträffar.

Om utfallet enligt lag
avviker från ens egna vilja, 

finns ett utrymme för
individuell reglering att nyttja.

Exempelvis kan arvsordningen enligt lag, ersättas av arvsfördelningen
enligt ett testamente…

… och så vidare.

När rätt ord har landat på rätt plats,
med viljan som utgångspunkt, 
har man nyttjat sin möjlighet
till att påverka det juridiska utfallet.