JURIDIKFÖREDRAG

starten

Det började med 3 juridikföredrag på bomässan i Lidköping hösten 2022. Tanken uppkom efter att så många läsare uppskattade våra juridikartiklar
i lokaltidningen Skaraborgsbygden. Självklart borde juridiken även uppmärksammas muntligt. Planeringen övergick till ett spikat scenprogram.  Redan första föredraget blev fullsatt.

”Skaraborgs jurist Lijbah Hammar är professionell och kunnig, och hennes trevliga bemötande gör ett samarbete med henne smidigt och givande. Hennes föreläsningar har varit värdefulla för många besökare på Bomässa då hon lyckas med bedriften att förklara svåra ämnen på ett tydligt sätt men samtidigt lättsamt och med en hel del humor, vilket gör att vem som helst, oavsett tidigare kunskap, kan ta till sig informationen.
– Tina Karlsson, Projektledare, Bomässa              

Fortsättningen

Efter ett lyckat samarbete med Bomässan under år 2023, med dubbla juridikföredrag på bomässorna i Lidköping, Mariestad, Borås, Vänersborg, Eskilstuna och Halmstad, har familjejuridiken mottagits med starkt intresse hos besökarna. Det har varit en uppskattande respons och väldigt intressanta frågor som har ställts och diskuterats under föredragen. 

Målet

Tack vare det starka intresset för juridikföredragen, är de numera en del av verksamheten, med målet att förmedla den förebyggande juridiken på ett konkret sätt. 

Förhoppningen är att budskapen ska tydliggöra vilket flexibelt utrymme som faktiskt finns i lagboken, när det förutbestämda utfallet inte överensstämmer med ens egna vilja. Det finns otroligt många luckor däri, som nyttjas alltför sällan. Ofta pga. att kännedom om möjligheten saknas. Just därför, är juridikföredragen ett viktigt inslag inom den förebyggande juridiken. 

Boka eget juridikföredrag

Företag och föreningar välkomnas varmt till att boka ett eget juridikföredrag, med valfritt ämnesområde inom familjejuridiken och även valfri omfattning. Exempelvis kan det finnas behov av ett inslag av viss information i samband med annan aktivitet för medlemmarna/ de anställda. Eller så avsätts en längre tid (3 – 4 timmar inkl. rast) för att få en mer heltäckande bild med 2 närliggande ämnesområden. Ert behov styr upplägget. 

Förslag på ämnesområden: 

  • Framtidsfullmakten och syftet med den delad lagfart
  • Fallgropar (15 olika) inom familjejuridiken som kan undvikas med förebyggande juridik
  • Konsekvenserna av olika gåvovillkor vid fastighetsgåva
  • Syftet med aktieägaravtal och vikten av en anpassad bolagsordning
  • Översiktlig information om generationsskifte
Prisinfo finns i menyraden ”Företag”.     

Kommande juridikföredrag

Kommande juridikföredrag som är riktade till allmänheten finns angivna under fliken ”Aktuellt” i menyraden ”Om oss”.