Prislista

Testamente

Äktenskapsförord

Samboavtal

Framtidsfullmakt

Gåvobrev,fastighet

Gåvobrev,bostadsrätt

Gåvobrev,övrigt

Skuldebrev

Medlåntagaravtal

Köpekontrakt

Samäganderättsavtal fastighet

Samäganderättsavtal fordon

4750*

3750*

2750*

4750*

3750*

4250*

3250*

3750*

4750*

8500*

6750*

2750*


Ärenden utifrån löpande timtaxa
2 100 kronor (inkl. moms)

  • Arvskifte
  • Bouppteckning
  • Bodelning (sambor)
  • Bodelning (makar)
  • Fastighetsöverlåtelse
  • Generationsskifte
  • Servitutsavtal
  • Arrendeavtal
  • Juridisk rådgivning


* Samtliga fasta priser inkluderar:
Mötestid (1 timme)
 Telefonuppföljning (15 minuter)

Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa,
2 100 kronor, inkl. moms.