Prislista

Testamente

Äktenskapsförord

Samboavtal

Framtidsfullmakt

Gåvobrev,fastighet

Gåvobrev,bostadsrätt

Gåvobrev,övrigt

Skuldebrev

Medlåntagaravtal

Köpekontrakt

Samäganderättsavtal fastighet

Samäganderättsavtal fordon

4250*

3750*

2750*

4250*

3750*

4250*

3250*

3750*

4750*

8500*

4750*

2750*


Ärenden utifrån löpande timtaxa
1 875 kronor (inkl. moms)

 • Generationsskifte 
 • Bodelning (sambor)
 • Bodelning (makar)
 • Fastighetsöverlåtelse (avstyckning)
 • Servitutsavtal
 • Arrendeavtal
 • Juridisk rådgivning

   

   


* Samtliga fasta priser inkluderar:
Mötestid (1 timme)
 Telefonuppföljning (15 minuter)

Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa,
1 875 kronor, inkl. moms.