Prislista

Testamente

Äktenskapsförord

Samboavtal

Framtidsfullmakt

Gåvobrev,fastighet

Gåvobrev,bostadsrätt

Gåvobrev,övrigt

Skuldebrev

Medlåntagaravtal

Köpekontrakt

Samäganderättsavtal fastighet

Samäganderättsavtal fordon

4250*

3750*

2500*

4250*

3750*

4250*

3250*

3750*

4750*

8500*

4750*

2750*


Ärenden utifrån löpande timtaxa
1750 kronor (inkl. moms)

  • Generationsskifte 
  • Bodelning (sambor)
  • Bodelning (makar)
  • Fastighetsöverlåtelse (avstyckning)
  • Servitutsavtal
  • Arrendeavtal
  • Juridisk rådgivning


* Samtliga fasta priser inkluderar:
Mötestid (1 timme)
 Telefonuppföljning (15 minuter)

Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa,
1750 kronor, inkl. moms.