Prislista


Samtliga priser inkluderar
mötestid (1 timme), samt telefonuppföljning (15 minuter).


Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa, 1750 kronor, inkl. moms. 

Testamente 3750

Äktenskapsförord 3750

Samboavtal 2500

Framtidsfullmakt 4250

Gåvobrev,fastighet 3750

Gåvobrev,bostadsrätt 3750

Gåvobrev,övrigt 3250

Skuldebrev 3250

Medlåntagaravtal 3750

Köpekontrakt 8500

Samäganderättsavtal,fastighet 4250

Samäganderättsavtal,fordon 2750


Nedanstående ärenden utgår från löpande timtaxa, 1 750 kronor, inkl. moms.

  • Generationsskifte 
  • Bodelning (sambor)
  • Bodelning (makar)
  • Fastighetsöverlåtelse i samband med avstyckning
  • Servitutsavtal
  • Arrendeavtal
  • Juridisk rådgivning

Vid upprättande av flera handlingar, dras 15 % på den totala kostnaden.