Skaraborgsbygden

Kopia av Kommer strax1 (3)

Nummer som inkluderar juridik – 2024

Skaraborgsbygden, huvudtidningen (frågesidan)
vecka 2
vecka 6
vecka 12
vecka 19

 

Skaraborgsbygden, bilagan Jord & Skog
vecka 6   – Hur fungerar sekundosuccession?
vecka 12 – Ett intressant rättsfall om framtidsfullmakten.
vecka 19 –
vecka 35 – 
vecka 42 – 
vecka 47 – 

Skaraborgsbygden, bilagan Hus & Hem
vecka 15 – Den omoderna familjerätten ska äntligen utredas.
vecka 38 – 

Tidigare nummer som inkluderar juridik – 2023

Skaraborgsbygden, huvudtidningen (frågesidan)
vecka 2
vecka 6
vecka 10
vecka 14
vecka 18
vecka 22
vecka 26
vecka 31
vecka 35
vecka 38
vecka 42
vecka 46
vecka 50

Skaraborgsbygden, bilagan Jord & Skog
vecka 6   – Hur enskild egendom bör hanteras.
vecka 13 – Hur långt är gåvovillkor bindande?
vecka 17 – Vad innebär Lantmäteriets nya tolkning för framtidsfullmakten?
vecka 35 – Några utvalda frågor om servitut.
vecka 42 – Några utvalda frågor gällande sambor som gemensamt driver ett lantbruk.
vecka 46 – Generationsskiften inom fåmansbolag.

Skaraborgsbygden, bilagan Hus & Hem
vecka 10 – Hur hyresrätten blev samboegendom efter omvandling till bostadsrätt – översikt över rättsfallet från 2022
vecka 38 – Vilken betydelse kan framtidsfullmakten få i boendefrågor?

 

Tidigare nummer som inkluderar juridik – 2022

Skaraborgsbygden, huvudtidningen (frågesidan)
vecka 14
vecka 18
vecka 22
vecka 26
vecka 30
vecka 34
vecka 38
vecka 42
vecka 46
vecka 50

Skaraborgsbygden, bilagan Jord & Skog
vecka 14 – Hur sker ett generationsskifte i praktiken?
vecka 18 – Arv blir inte ”enskild egendom” automatiskt
vecka 35 – En fördjupning i frågan om generationsskifte för lantbruk 
vecka 42 – Några utvalda frågor om jordbruksarrende
vecka 46 – Några utvalda frågor om samägda fastigheter

Skaraborgsbygden, bilagan Hus & Hem
vecka 11