Skaraborgsbygden

Kopia av Kommer strax1 (3)

Tidigare nummer som inkluderar juridik – 2022

Skaraborgsbygden, huvudtidningen (frågesidan)
vecka 14
vecka 18
vecka 22
vecka 26
vecka 30
vecka 34
vecka 38
vecka 42
vecka 46
vecka 50

Skaraborgsbygden, bilagan Jord & Skog
vecka 14 – Hur sker ett generationsskifte i praktiken?
vecka 18 – Arv blir inte ”enskild egendom” automatiskt
vecka 35 – En fördjupning i frågan om generationsskifte för lantbruk 
vecka 42 – Några utvalda frågor om jordbruksarrende
vecka 46 – Några utvalda frågor om samägda fastigheter

Skaraborgsbygden, bilagan Hus & Hem
vecka 11

Kommande nummer som inkluderar juridik – 2023

Skaraborgsbygden, huvudtidningen (frågesidan)
vecka 2
vecka 6
vecka 10
vecka 14
vecka 18
vecka 22
vecka 26
vecka 30
vecka 34
vecka 38
vecka 42
vecka 46
vecka 50

Skaraborgsbygden, bilagan Jord & Skog
vecka 6   – Hur enskild egendom bör hanteras
vecka 13 – Några utvalda frågor om servitutsavtal
vecka 17 – Vilken betydelse kan framtidsfullmakten få i ett företag?
vecka 35 – Några utvalda frågor gällande sambor som driver lantbruk gemensamt
vecka 42 – Vad innebär ett förskott på arv?
vecka 46 – Hur länge är gåvovillkor gällande fast egendom gällande?

Skaraborgsbygden, bilagan Hus & Hem
vecka 10 – Hur hyresrätten blev samboegendom efter omvandling till bostadsrätt – översikt över rättsfallet från 2022
vecka 38 – Vilken betydelse kan framtidsfullmakten få i boendefrågor?