PRISLISTA

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal+bolagsordning

Bolagsordning

Skuldebrev

Köpekontrakt fastighet

8750*

9750*

5750*

4750*

8750*

Priserna är angivna exklusive moms.


Ärenden utifrån löpande timtaxa
1 920 kronor (exkl. moms)

  • Aktieöverlåtelse i fåmansbolag
  • Arrendeavtal 
  • Bolagsbildning
  • Fastighetsöverlåtelse
  • Hyresavtal (lokal)
  • Juridisk rådgivning
  • Juridikföredrag 
  • Servitutsavtal 
  • Överlåtelse (inkråm i enskild firma)


* Samtliga fasta priser inkluderar:
Mötestid (1,5 timme)
 Telefonuppföljning (30 minuter)

Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa,
1 920 kronor, exkl. moms.