PRISLISTA

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal+bolagsordning

Bolagsordning

Skuldebrev

Köpekontrakt fastighet

8500*

9600*

5000*

4800*

7500*

Priserna är angivna exklusive moms.


Ärenden utifrån löpande timtaxa
1 800 kronor (exkl. moms)

  • Arrendeavtal 
  • Bolagsbildning
  • Fastighetsöverlåtelse (avstyckning)
  • Hyresavtal (lokal)
  • Juridisk rådgivning
  • Servitutsavtal 
  • Överlåtelseavtal aktier i fåmansbolag
  • Överlåtelse (inkråm i enskild firma)


* Samtliga fasta priser inkluderar:
Mötestid (1,5 timme)
 Telefonuppföljning (30 minuter)

Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa,
1 800 kronor, exkl. moms.