PRISLISTA


Samtliga priser inkluderar
mötestid (1,5 timme), samt telefonuppföljning (30 minuter).


Vid tillkommande tidsåtgång debiteras ett tillägg utifrån löpande timtaxa, 1 600 kronor, exkl. moms. 

Priserna är angivna exklusive moms.

   Aktieägaravtal                      8 500 kronor

   Bolagsordning                      1 500 kronor
   (I samband med aktieägaravtal)

   Bolagsordning                       5 000 kronor
   (separat ärende)             

   Skuldebrev                              3 500 kronor

   Köpekontrakt                         6 800 kronor
   (fastighet)

Nedanstående ärenden utgår från löpande timtaxa,
1 600 kronor, exkl. moms.

  • Arrendeavtal
  • Bolagsbildning
  • Fastighetsöverlåtelse i samband med avstyckning
  • Hyresavtal (lokal)
  • Juridisk rådgivning 
  • Servitutsavtal
  • Stiftelsebildning
  • Överlåtelseavtal aktier i fåmansbolag
  • Överlåtelseavtal (inkråm i enskild firma)