Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig och användning av personuppgifter
Skaraborgs Jurist AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålles i samband med ett uppdrag. Beroende på vilken typ av uppdrag det rör sig om, behöver olika typer av personuppgifter samlas in. Personuppgifterna används vid administrering och utförande av uppdraget, vid upprättande av handlingar, samt vid fakturering. En kopia på fakturan används som bokföringsunderlag.

Lagring av personuppgifter
Efter avslutat uppdrag sparas personuppgifterna 2 år, räknat från fakturadatumet, i syfte att underlätta eventuella ändringar efter avslutat uppdrag.

För det fall du önskar att personuppgifterna tas bort tidigare, har du rätt att när som helst begära detta, varefter personuppgifterna tas bort permanent. Du kan antingen skicka ett e-postmeddelande till info@skaraborgsjurist.se, eller ringa 0500-44 05 44. 

Hantering av känsliga personuppgifter via e-post / hemsida
Av säkerhetsskäl finns det ingen möjlighet att uppge sina personuppgifter i något kontaktformulär via denna hemsida.
Vid kontaktförfrågan via e-post, bör inga känsliga personuppgifter lämnas. Namn och telefonnummer är tillräckligt för en första kontakt, varefter resterande personuppgifter som blir nödvändiga för uppdraget, lämnas genom videomöte eller telefonsamtal. 

Utlämning av personuppgifter
Skaraborgs Jurist AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till utomstående part, om det inte är överenskommet, exempelvis i samband med samarbete med mäklare eller revisor i gemensamt ärende. I ett sådant fall har du rätt att begära ut ett underlag på vilka uppgifter som har lämnats, och kan därigenom säkerställa att utlämning av personuppgifter skett enligt överenskommelsen.

Inhämtning av personuppgifter
Utöver de personuppgifter som lämnas av dig inför ett uppdrag, kan vissa personuppgifter komma att inhämtas från tredje part enligt nedan; 

  • Lantmäteriet avseende fastighetsdata
  • Skatteverket avseende tidigare registrerat gåvobrev, äktenskapsförord eller bouppteckning
  • Mäklare avseende marknadsvärdering i samband med gemensamt ärende
  • Din revisor avseende bokföringsuppgifter i samband med gemensamt ärende

Innan personuppgifter inhämtas från tredje part, inhämtas ditt samtycke.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-11-01.

 

Skaraborgs Jurist AB