SKARABORGS JURIST AB

 

Verksamheten inom Skaraborgs Jurist AB är fokuserad på förebyggande juridik, vilket exkluderar tvistemål.  

Jag som arbetar i bolaget, Lijbah Hammar, har under många år arbetat inom den förebyggande juridiken. Parallellt med de sista åren av studierna, Affärsjuristprogrammet i Jönköping, började jag arbeta som juristassistent på Swedbank Juristbyrå, under hösten 2009. Efter examen fortsatte jag sedan på samma arbetsplats som jurist 2012-2013, och därefter som jurist och franchisetagare 2013-2017, med 1-4 anställda. År 2017 återvände jag till hemmaplan (Skövde) och hade till en början en anställning 2018-2021, innan jag startade Skaraborgs Jurist AB under våren 2021.

Möjligheterna till att undvika tvister, genom att upprätta rätt handlingar i rätt tid, motiverar starkt till att fortsätta arbetet inom den förebyggande juridiken.   

Du är varmt välkommen att ta kontakt för mer information om förebyggande juridik.

0500-44 05 44
lijbah@skaraborgsjurist.se