Skaraborgs Jurist AB

Verksamheten inom Skaraborgs Jurist AB är fokuserad på förebyggande juridik, vilket exkluderar tvistemål.  

Jag som arbetar i bolaget, Lijbah Özmen Hammar, har under många år arbetat inom den förebyggande juridiken. Parallellt med de sista åren av studierna, Affärsjuristprogrammet i Jönköping, började jag arbeta som juristassistent på Swedbank Juristbyrå, under hösten 2009. Efter examen fortsatte jag på samma arbetsplast som jurist 2012-2013, och därefter som franchisetagare, med 1-4 anställda åren 2013-2017.

Möjligheterna till att undvika tvister, genom att upprätta rätt handlingar i rätt tid, motiverar starkt till att fortsätta arbetet inom den förebyggande juridiken.   

Du är varmt välkommen att ringa eller mejla för mer information.

0500-44 05 44
lijbah@skaraborgsjurist.se