Info inför bokning

Praktisk information

Fysiskt möte
I nuläget finns det möjlighet att boka möte på följande orter: Skövde, Mariestad, Skara och Lidköping.

Ingen av mötesplatserna är heltidsbemannad, vilket innebär att tidsbokning förutsätts vid besök.

Digitalt möte
Möjlighet till digitalt möte finns via Microsoft Teams, som inte kräver någon förinstallerad app eller liknande.
Det som krävs är en internetanslutning.

I samband med tidsbokningen skickas ett e-postmeddelande till dig som kund, med en länk till det kommande mötet.
Om så önskas, blir du uppringd 10 minuter före mötet, för vägledning in till mötesbokningen.

1. Första mötet
Under mötet går vi igenom aktuell situation; dels utifrån vad som gäller enligt lag och eventuellt tidigare upprättade handlingar, och dels utifrån Ert önskemål om utfallet, vid olika händelser. När vi har konstaterat vad som gäller i nuläget, samt vad målsättningen är, är nästa steg att komma så nära målsättningen som möjligt. Ofta kommer man hela vägen, men i vissa situationer finns det tvingande bestämmelser som inte går att avtala bort till fullo. I dessa situationer nyttjas istället det utrymme som medges enligt lag, så långt det är möjligt. 

Innan mötet avslutas, bokas en ny tid för telefonuppföljning, ca 2 veckor senare. 

2. Utkast
Efter mötet skickas ett utkast till folkbokföringsadressen, inom 4-8 arbetsdagar. Utkastet bör läsas igenom inför telefonuppföljningen. 

3. Telefonuppföljning
I samband med telefonuppföljningen går vi tillsammans igenom utkastet och reder ut eventuella frågetecken. 

4. Dokumenten färdigställs, och skickas för underskrift
Efter eventuella justeringar, utifrån telefonuppföljningen, skickas de juridiska handlingarna skickas till folkbokföringsadressen för underskrift, med bifogat informationsbrev om eventuell bevittning. Ärendet avslutas.